bežně 160 Kč
ušetříte 32 Kč
128 Kč

Buduj vlast – posílíš mír

Ženské hnutí v českých zemích 1945–1955

Denisa Nečasová

Kniha se zabývá fenoménem ženského hnutí v českých zemích, který v daném období let 1945–1955 nacházel svoji realizaci především prostřednictvím organizací žen. Soustřeďuje na jejich formální a obsahové proměny, zvláště na jejich postupnou transformaci v éře komunistické vlády. Organizace žen jsou sledovány z hlediska několika hlavních ukazatelů: procesu a okolností vzniku dané organizace, proklamovaných cílů, reálné pracovní činnosti, organizační podoby, členské základny, kontaktů s mezinárodními organizacemi žen a v poúnorovém období vzájemného vztahu s KSČ. Uvedenou problematiku zasazuje do širšího kontextu první kapitola, zabývající se nástinem ženského hnutí v českých zemích od 19. století do druhé světové války. Poslední část knihy se věnuje obrazům „nové“ socialistické ženy, které reprezentují poúnorové změny v symbolické rovině.

Dostupnost Rozebráno
Edice Knižnice Matice moravské, sv. 34
ISBN 978-80-86488-82-0
Vydání první, Brno 2011
Počet stran 412
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411