140 Kč

Časopis Matice moravské 2/2020

Novák, Jakub: Stratifikace nemovitého majetku šlechty v Olomouci ve 14. a 15. století

Vlk, Robert: Clerus ludens et bibens. Duchovní coby pijáci a hráči českého středověku

Županič, Jan: Causa Šternberk. K proměně šlechtické titulatury české pobělohorské šlechty

Tesař, Petr: (Ne)známý dekret o pohřbívání z roku 1772 a jeho slezské elegie. Příklad osvícenského zásahu do církevního života v zájmu státu

Kladiwa, Pavel: Obecní samospráva a veřejný život v rurálním prostředí na Moravě, 1850–1914. Aktéři venkovské modernizace

Pezda, Jan: Turismus. Retrotopický sediment modernity

Vlček, Radomír – Vlčková  Kryčerová, Lenka: Základna pracovišť ČSAV v Brně. Vznik a proměny koordinačního pracoviště brněnských ústavů a poboček ČSAV

Podrobný obsah je k dispozici zde.

Edice Časopis Matice moravské 139, 2020
Vydání první
Počet stran 298
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411