140 Kč

Časopis Matice moravské 2/2021

Kladiwa, Pavel: Revize tzv. Marchetova prováděcího nařízení 

Pezda, Jan: Moderní Herkules. Kult masa, „muskulinita“, vizuální slast a Frištenský okolo roku 1900 

Lokaj, Martin: Formování důstojnického sboru četnictva v meziválečném Československu

Zouzal, Tomáš: Legitimizace voleb do moravského zemského sněmu 1848–1914 

Materiály

Dokoupil, Lumír – Popelka, Petr: Vzpomínky Arnošta Klímy na studijní pobyt v Anglii v roce 1967. (Kapitola z nepublikovaných memoárů Arnošta Klímy) 

Podrobný obsah je k dispozici zde.

Edice Časopis Matice moravské 140, 2021
Vydání první
Vazba brožovaná
Počet stran 226

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411