bežně 75 Kč
ušetříte 15 Kč
60 Kč

Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti

Souhrnná zpráva česko-lichtenštejnské komise historiků

Peter Geiger, Tomáš Knoz, Eliška Fučíková, Ondřej Horák, Catherine Horel, Johann Kräftner, Thomas Winkelbauer, Jan Županič

Roku 2009 navázaly Česká republika a Lichtenštejnsko diplomatické vztahy. Tím byla odblokována situace, která trvala od roku 1945. Vlády obou států založily roku 2010 komisi historiků, jejímž úkolem bylo zkoumat vývoj vzájemných vztahů v kontextu bohatých dějin až po současnost. Nyní, po třech letech práce, Česko-lichtenštejnská komise historiků předkládá vládě České republiky a vládě Knížectví Lichtenštejnsko, jakož i veřejnosti v obou zemích svoji souhrnnou zprávu. Publikace čtenáře ve stručnosti provede dějinami Lichtenštejnského knížecího domu a seznámí ho s klíčovými tématy aktuálního interdisciplinárního výzkumu česko-lichtenštejnských vztahů, včetně otázek vývoje diplomatických kontaktů a majetkoprávních poměrů či problematiky utváření historických mýtů a stereotypů.

Dostupnost Rozebráno
Edice Disputationes Moravicae, sv. 05
ISBN 978-80-87709-05-4
Vydání první, Brno 2014
Počet stran 244
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411