Časopis Matice moravské (ČMM) patří k historickým časopisům s dlouholetou tradicí. Byl založen již v roce 1869 a vycházel s výjimkou let 1883-1890 a posledních let nacistické okupace nepřetržitě.
Časopis s mezinárodní redakcí, ve které jsou renomovaní badatelé z Francie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a USA, se zaměřuje především na vydávání vědeckých studií a článků, v nichž jsou předkládány nejnovější výzkumné poznatky z dějin a kultury Moravy, českých zemí a střední Evropy. Od meziválečného období je ČMM recenzovaným periodikem.
Časopis vychází dvakrát ročně, v posledních několika letech se rozsah jednoho ročníku pohybuje okolo 600 tiskových stran. Vydavatelem ČMM je Matice moravská.
 

 
Odborný historický časopis. Vychází dvakrát ročně
Od roku 1869 vydává Matice moravská v Brně
Profil časopisu
Matice moravská
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika
e-mail: matice@phil.muni.cz

IČO: 60 55 39 87


Seznam