bežně 195 Kč
ušetříte 39 Kč
156 Kč

Daniel Sloboda. Dokumenty VI.

Korespondence Daniela Sobody s rodinou

Předposlední svazek dlouhodobé ediční řady přináší další dokumenty k poznání života a díla Daniela Slobody (1809–1888), evangelického faráře ve východomoravské Rusavě, který patřil k významným osobnostem 19. století. Obsahuje více než 300 dopisů s jeho nejbližšími – s rodiči, oběma manželkami, se synem a dcerou, se švagrem Jurajem Jurkovičem, švagrovou Annou Hurbanovou i se synovcem Svetozárem Hurbanem Vajanským a neteřemi Emílií a Annou Jurkovičovými. Dopisy jsou svědectvím o rodinné komunitě i její pospolitosti – vždyť málokdy se podaří zachytit hlavního aktéra očima tolika nejbližších. Díky tomu poznáváme vnitřní svět Slobodovy širší i užší rodiny, svět, který obvykle zůstává následným generacím skryt. Dopisy zároveň přinášejí obsáhlé informace o životě jednotlivých aktérů a zachycují různorodá prostředí (např. studium syna Miloslava na technice ve Vídni v šedesátých letech nebo prožívání revoluce let 1848–1849 v slovenské Skalici).

Edice Prameny dějin moravských, sv. 21
ISBN 978-80-86488-79-0
Vydání první, Brno 2011
Počet stran 584
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411