bežně 113 Kč
ušetříte 23 Kč
90 Kč

Državy Karla staršího ze Žerotína po Bílé hoře

Osoby, příběhy, struktury

Tomáš Knoz

Publikace se zabývá problematikou politických a společenských proměn na Moravě po bitvě na Bílé hoře, a to na příkladu různorodých událostí a změn na pěti panstvích, která v předbělohorském období náležela Karlu staršímu ze Žerotína (Třebíč, Brandýs nad Orlicí, Přerov, Dřevohostice, Náměšť a Rosice). Ukazuje, že ani po Bílé hoře se moravská společnost nevyvíjela pouze jedním směrem. Na panství Brandýs lze zaznamenat konfiskaci, kterou provedli v době povstání nekatoličtí stavové, zatímco Dřevohostice byly konfiskovány císařem Ferdinandem II. Na Přerově se díky konverzi Baltazara ze Žerotína udržovala žerotínská rodová kontinuita a na třebíčském panství se díky Kateřině Žerotínské z Valdštejna udržela kontinuita rodu Valdštejnů. V případě komplexu panství Náměšť nad Oslavou a Rosice došlo k prodeji, vynucenému vydání Obnoveného zřízení zemského. Nově nastolené poměry byly ovlivněny nejen staronovými či novými majiteli panství (Katel starší ze Žerotína, Adam mladší a Rudolf z Valdštejna, Baltazar ze Žerotína, Zdeněk Vojtěch a Václav Eusebius z Lobkovic, Jan Křtitel z Verdenberga), ale také řadou dalších osob, včetně drobných zemských a vrchnostenských úředníků, či dokonce poddaných.

Dostupnost Rozebráno
Edice Knižnice Matice moravské, sv. 08
ISBN 80-86488-03-9
Vydání první, Brno 2001
Počet stran 476
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411