František Skopalík

Život a dílo v dokumentech II.

Zdeněk Fišer

Kniha je druhým svazkem třídílného edičního projektu věnovaného osobnosti Františka Skopalíka (1822–1891), jednoho z čelných představitelů selského stavu na Moravě 2. poloviny 19. století. V úvodní studii je představen jako hospodář, vzdělavatel a tvůrce, který se významně zasloužil o hospodářské povznesení Moravy, zejména venkova, a zapojil se rovněž do jejího politického života v rámci Národní strany. Tomu odpovídá i členění knihy na oddíly: I. Hospodář svého kraje, II. Vzdělavatel rolníků, III. Vlastenec, komunální, zemský a říšský politik. Další tři oddíly pohled na Skopalíka dále rozšiřují: IV. Výbor z díla přináší některé ukázky z jeho rukopisů, V. Varia obsahuje novinové články, VI. V paměti následovníků.

Dostupnost Rozebráno
Edice Prameny dějin moravských, sv. 24
ISBN 978-80-87709-11-5
Vydání první, Brno 2015
Počet stran 604
Vazba vázaná; distribuuje Moravské zemské muzeum

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411