bežně 140 Kč
ušetříte 28 Kč
112 Kč

Knihy nábožné a prosté

Hana Bočková

Publikace věnuje pozornost literární produkci soustředěné na prohloubení znalosti věrouky a kultivaci zbožnosti recipienta náležejícího především k nižším měšťanským a venkovským vrstvám. Sleduje její nárůst od druhé poloviny 16. století v souvislosti s rostoucí gramotností obyvatelstva i publikačními možnostmi zvětšujícího se počtu tiskáren, zejména však díky schopnosti stát se účinným nástrojem realizace požadovaných cílů; její plný tematický a formový rozvoj však nastává až v 18. století, kdy pokrývá velkou část dobové knižní produkce. V dílčích sondách je věnována pozornost frekventovaným žánrům, způsobu jejich vazby na dva základní látkové zdroje, bibli a katechismy, proměnám funkčního zaměření textů i jejich přejímání dobových žánrových vzorů a tvárných postupů, současně i jejich výraznému společnému znaku, jímž je primární mimoliterárnost, úsilí o posílení víry realizované domácí, individuální četbou „čtenáře sprostného“. 

ISBN 978-80-86488-58-5
EAN 9788086488585
Vydání první, Brno 2009
Počet stran 260
Vazba vázaná
Edice Knižnice Matice moravské, sv. 23

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411