Knižní publikace

Mezi starou vlastí a Amerikou

Počátky české krajanské komunity v USA 19. století

 • Marek Vlha

 • Knižnice Matice moravské, sv. 43

 • Počet stran 424, vázaná
běžně 390 Kč 312 Kč

V čele občanských elit

Advokáti a společnost na Moravě v letech 1869–1914

 • Martin Rája

 • Knižnice Matice moravské, sv. 42

 • Počet stran 396, vázaná
běžně 340 Kč 272 Kč

Vrchnostenské město v raném novověku

Vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století

 • Jan Dvořák

 • Knižnice Matice moravské, sv. 41

 • Počet stran 248, brožovaná
běžně 95 Kč 76 Kč

Obrazy očistce

Studie o barokní imaginaci

 • Tomáš Malý ...

 • Knižnice Matice moravské, sv. 40

 • Počet stran 388, vázaná
běžně 195 Kč 156 Kč

Zemské soudnictví na Moravě

 • Dalibor Janiš

 • Knižnice Matice moravské, sv. 39

 • Počet stran 276, vázaná
běžně 145 Kč 116 Kč

Vnitřní odsun 1947–1953

Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech

 • Tomáš Dvořák

 • Knižnice Matice moravské, sv. 38

 • Počet stran 472, vázaná
běžně 215 Kč 172 Kč

Český fašismus na Moravě

 • Libor Vykoupil

 • Knižnice Matice moravské, sv. 37

 • Počet stran 388, brožovaná
běžně 170 Kč 136 Kč

František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii

Prostředky a metody politické komunikace ve službách moravské církve

 • Tomáš Parma

 • Knižnice Matice moravské, sv. 36

 • Počet stran 386, vázaná
běžně 245 Kč 196 Kč

Počátky novinového zpravodajství

(Do devadesátých let 18. století)

 • Zdeněk Šimeček

 • Knižnice Matice moravské, sv. 35

 • Počet stran 404, vázaná
běžně 195 Kč 156 Kč

Buduj vlast – posílíš mír

Ženské hnutí v českých zemích 1945–1955

 • Denisa Nečasová

 • Knižnice Matice moravské, sv. 34

 • Počet stran 412, brožovaná
běžně 160 Kč 128 Kč

Farní organizace na středověké západní Moravě

 • Petr Jokeš

 • Knižnice Matice moravské, sv. 33

 • Počet stran 184, brožovaná
běžně 110 Kč 88 Kč

Soudové zisku nenesou

Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století

 • Tereza Siglová

 • Knižnice Matice moravské, sv. 32

 • Počet stran 386, brožovaná
běžně 165 Kč 132 Kč

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách

Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století

 • Pavel Pumpr

 • Knižnice Matice moravské, sv. 31

 • Počet stran 424, brožovaná
běžně 155 Kč 124 Kč

Plenitudo potestatis in partibus?

Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450–1526)

 • Antonín Kalous

 • Knižnice Matice moravské, sv. 30

 • Počet stran 448, brožovaná
běžně 160 Kč 128 Kč
Již máte v košíku

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411