bežně 75 Kč
ušetříte 15 Kč
60 Kč

Lichtenštejnové: kontinuity – diskontinuity

Tomáš Knoz, Peter Geiger

Knížecí rod Lichtenštejnů, od pozdního středověku přítomný na Moravě a od raného novověku i v Čechách a ve Slezsku, představuje vynikající příklad staleté kontinuity v hospodářství, vládnutí, kultuře a vědě. Současně však dějiny rodu Lichtenštejnů vykazují stále znovu i diskontinuity, ať už v oblasti náboženství, respektive vyznání, stavební a ekonomické činnosti či majetkových vztahů, zde zejména v důsledku československé pozemkové reformy po první světové válce a konfiskace po druhé světové válce. V centru zájmu autorů se ocitlo také Lichtenštejnské knížectví, malý stát na Rýnu, který existuje v nezměněné podobě od roku 1719 a pro knížecí rod představoval politickou základnu sloužící k udržení jeho statusu.

Edice Časopis Matice moravské 132, 2013, supplementum 4
ISBN 978-80-87709-00-9
Vydání první, Brno 2013
Počet stran 236
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411