bežně 130 Kč
ušetříte 26 Kč
104 Kč

Moravské vyrovnání z roku 1905

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř

Pohled do minulosti národnostních sporů v různých částech Evropy dostává po zkušenostech z nedávných etnických a náboženských konfliktů nový rozměr. Platí to i o moravském vyrovnání, respektive moravském paktu z roku 1905, který ve své době tím, že se v něm poprvé v praxi uplatnily některé principy napomáhající soužití národnostně smíšeného obyvatelstva, představoval významný pokus o národnostní smír v lůně mnohonárodnostní habsburské monarchie. Předkládaný sborník představuje první opravdu komplexní zpracování dané problematiky.

Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 03
ISBN 80-86488-36-5
EAN 8086488365
Vydání první, Brno 2006
Počet stran 392
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411