bežně 125 Kč
ušetříte 25 Kč
100 Kč

Napoleonské války a historická paměť

Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.–22. dubna 2005

Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř

Napoleonské války silně ovlivnily politickou mapu Evropu a zasáhly svým způsobem hluboko do tehdejší společnosti. Právě reflexe těchto válečných událostí a jejich působení na proměny společenských struktur se staly tématem, které zaujalo řadu historiků a badatelů příbuzných oborů. Příspěvky předkládaného svazku se zabývají vztahem válek a formování novodobých národů ve střední Evropě, zkoumají vliv těchto událostí na české národní obrození a jeho čelné představitele, všímají si francouzské emigrace v českých zemích, rozebírají odraz historických událostí přelomu 18. a 19. století v historiografii i školních učebnicích různých období a režimů. Zvláštní pozornost je věnována také ztvárnění napoleonských válek ve filmu, výtvarném umění a hudbě. Specifickou tematiku pak představují soudobé kroniky, které vznikaly především v selském prostředí, zájmu neunikly ani lidové a kramářské písně, které reflektovaly kupříkladu pohyby vojsk a významné válečné úspěchy či neúspěchy. Na stránkách sborníku se sešli renomovaní domácí i zahraniční odborníci, stejně jako řada mladších a mladých badatelů. Sborník vznikl v rámci spolupráce Muzea Brněnska a Výzkumného střediska pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura na Masarykově univerzitě, přičemž představuje zároveň první svazek ediční řady Země a kultura ve střední Evropě.

Dostupnost Rozebráno
Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 01
ISBN 80-86488-23-3
Vydání první, Brno 2005
Počet stran 408
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411