bežně 320 Kč
ušetříte 64 Kč
256 Kč
Již máte v košíku

Od moravských luk k balkánským horám

Václavu Štěpánkovi k šedesátinám

Petr Stehlík, Libor Jan, Ladislav Hladký

Kniha Od moravských luk k balkánským horám vznikla u příležitosti šedesátých narozenin historika, slavisty a všestranného balkanisty Václava Štěpánka, docenta Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jedná se o dílo jeho přátel a žáků, jehož jádro tvoří dvaatřicet statí sepsaných českými, srbskými, slovenskými a bulharskými badateli, které tematicky odrážejí rozmanitou paletu jubilantových odborných zájmů od historie, etnologie a obrazů Balkánu přes problematiku národnostních menšin a česko(slovensko)-balkánských styků až po jihoslovanské literatury, moravský národopis a krajinnou ekologii. Součástí knihy je též rozsáhlá výběrová bibliografie V. Štěpánka a tři texty, které přibližují jeho životní dráhu, odborný profil a pedagogické působení.

Edice Příležitostné sborníky
ISBN 978-80-87709-24-5
Vydání první
Počet stran 446
Vazba pevná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411