bežně 165 Kč
ušetříte 33 Kč
132 Kč

Pamětní kniha města Brna z let 1391–1515

Miroslav Flodr

Tato edice dokončuje zpřístupnění středověkých pamětních knih města Brna, které patřily k prvořadým institucím tehdejšího výkonu městského práva a jeho zajištění. Tradice pamětních knih se v Brně soustavně rozvíjela od samých počátků města (1243) a neustále se také zdokonalovala. Z původního stavu středověkých pamětních knih však posléze zůstaly zachovány pouze dvě: Pamětní kniha z let 1343–1376 (1379) a Pamětní kniha z let 1391–1515. První byla už zpřístupněna edicí z roku 2005, druhá se zpřístupňuje teprve nyní. Přes značnou torzovitost dochování těchto pramenů představují jejich výpovědi důležitý zdroj širokého poznání. Jejich významnou předností je možnost sledovat výkon brněnského městského práva v praxi, a to v široké a hojně frekventované právní oblasti, kterou obě knihy vymezují ve svém titulu, a navíc v souvislém toku více než 150 let.

Edice Prameny dějin moravských, sv. 19
ISBN 978-80-86488-66-0
Vydání první, Brno 2010
Počet stran 648
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411