bežně 160 Kč
ušetříte 32 Kč
128 Kč

Plenitudo potestatis in partibus?

Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450–1526)

Antonín Kalous

Kniha se soustřeďuje na pozapomenuté téma papežských legátů v 15. a na počátku 16. století. I když bylo o papežské diplomacii mnoho napsáno pro 11.–13. století a pro druhou půli 16. století, pro zmiňované období se historické studie zaměřily pouze na politickou činnost jednotlivců ve vztahu k nejzávažnějším církevním problémům (husiti, křížová výprava). Tato kniha popisuje systém papežské reprezentace v pozdním středověku a v druhé části podává přehled jednotlivých legací a činnosti jednotlivců na těchto misích – zaznamenává 105 misí, které podniklo 78 papežských legátů a nunciů; pro některé legace navíc přináší řady nově vydaných pramenů. Kniha o papežské diplomacii nabízí vhled nejen do středověké církevní i politické historie střední Evropy, ale obecně do církevních dějin, kanonického práva a dějin papežství.

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 30
ISBN 978-80-86488-75-2
Vydání první, Brno 2010
Počet stran 448
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411