Recenzní řízení

Časopise Matice moravské jsou publikovány pouze původní vědecké studie, které úspěšně projdou recenzním řízením. V jeho rámci jsou při zachování anonymity autora i posuzovatele vypracovávány na každou studii minimálně dva nezávislé odborné posudky. Případné připomínky a výhrady jsou tlumočeny autorovi společně s žádostí o přepracování textu. Studie, které úspěšně projdou recenzním řízením, mohou být dle uvážení redakční rady zařazeny do jedné z těchto rubrik: Studie a články, Materiály, Rozpravy.

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411