bežně 165 Kč
ušetříte 33 Kč
132 Kč

Soudové zisku nenesou

Spory obyvatel městeček pardubického panství v 16. a 17. století

Tereza Siglová

Kniha přináší netradiční pohled na problematiku mezilidských vztahů na příkladech obyvatel městeček pardubického panství, a to prostřednictvím analýzy sporů řešených lokálními soudními instancemi v 16. a 17. století. Autorka se zabývá způsoby řešení rozepří v sousedských vztazích, ve sporech s „autoritami“ či během konfliktů v rodině. Na pozadí těchto událostí sleduje jejich charakteristické znaky. Všímá si nejen řady aspektů každodenního života a sociální determinace jednání jednotlivců, ale také vzájemného vztahu vrchnosti, vrchnostenských úředníků a poddaných. V obecnější rovině sleduje principy udržování sociálního řádu na dominiu a náhledy poddaných na právo a soudní instituce.

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 32
ISBN 978-80-86488-80-6
Vydání první, Brno 2011
Počet stran 386
Příloha 8 s. barevné přílohy
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411