bežně 130 Kč
ušetříte 26 Kč
104 Kč

Svobodný občan ve svobodné obci?

Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851–1914

Lukáš Fasora

Publikace se zabývá mechanismy konstituování a fungování moderní obecní samosprávy v Brně v letech 1951–1914 a profilováním lokálních občanských elit, které svými velkolepými vizemi i přízemními zájmy ovlivňovaly život města. Sledovány jsou nejen politické zvraty na půdě obecního výboru, ale širší sociálně-ekonomické příčiny těchto procesů, včetně sociální diferenciace jednotlivých skupin měšťanské společnosti i snah o reintegraci jednotlivých součástí občanského bloku, dění na úrovni vztahu municipality ke státu a v neposlední řadě otázky spojené s hospodářským životem samosprávy.

Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 06
ISBN 978-80-86488-43-1
Vydání první, Brno 2007
Počet stran 384
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411