bežně 145 Kč
ušetříte 29 Kč
116 Kč

Umění putovat

Dějiny německých turistických spolků v českých zemích

Martin Pelc

Aktivita četných německých turistických organizací a jejich pozdější interakce s českými spolky pozvedla oblibu turistiky v českých zemích na nebývalou výši. Publikace sleduje dějiny německých turistických sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od jejich počátků v poslední třetině 19. století až do zániku v roce 1945. Současně se pokouší podat první souhrnnou analýzu pěší turistiky jako ryze moderního fenoménu, spočívajícího nikoli v rousseauovském „návratu k přírodě“, nýbrž v novém postoji k přírodnímu prostředí coby krajině.

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 27
ISBN 978-80-86488-64-6
Vydání první, Brno 2009
Počet stran 392
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411