bežně 130 Kč
ušetříte 26 Kč
104 Kč

Vincenciova a Jarlochova kronika v kontextu svého vzniku

Anna Kernbach

Kniha se na příkladu dvou kronik české provenience zabývá funkcí středověkého dějepisectví v kontextu jeho vzniku. Oba prameny byly zařazeny do co nejširšího kodikologického, literárního a historického kontextu, aby bylo možné tázat se po jejich modelovém čtenáři. První kapitola obsahuje rozbor proměny vědeckého paradigmatu, pod jehož úhlem byly obě kroniky zkoumány, a moderní přístupy ke středověkému dějepisectví. Druhá kapitola se věnuje rysům středověkého dějepisectví a kodikologické analýze dnešního strahovského rukopisu DF III 1, v němž jsou obě kroniky dochovány. Poslední dvě kapitoly jsou pak věnovány podrobnému literárnímu rozboru obou kronik, na němž je ukázáno, jak narativní strategie textu odráží autorský záměr.

Dostupnost Rozebráno
Edice Knižnice Matice moravské, sv. 28
ISBN 978-80-86488-68-4
Vydání první, Brno 2010
Počet stran 268
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411