bežně 175 Kč
ušetříte 35 Kč
140 Kč

Vladislav Jindřich

Martin Wihoda

Vladislav Jindřich, nejmladší syn druhého českého krále Vladislava, se do povědomí zapsal především svou abdikací, když v prosinci roku 1197 uvolnil knížecí stolec svému staršímu bratru Přemyslovi a sám se spokojil s titulem markraběte a Moravou. Jeho vladaření vyplňuje celé čtvrtstoletí moravských dějin (1198–1222), nicméně zeměpánem v plném slova smyslu se nikdy nestal. Markrabská hodnost byla v dobrém i zlém svázána s rokem 1197 a zejména v první dekádě 13. století vyjadřovala vztah k českému králi. Teprve mezi lety 1212 a 1222 začalo sílit zemské vědomí, což si s pozvolnou inovační proměnou moravských provincií, zrodem prvních městských obcí a ražbou nové mince vynutilo vznik druhého centra rámci přemyslovských držav. Zvláštní dvojakost zemských poměrů zatěžovala správu veřejných záležitostí. Přesto nezmizela a s ubíhajícími lety sílila, až povýšila na součást přemyslovského dědictví. Stala se místem paměti, v němž se proťal odkaz markraběte Vladislava Jindřicha s dlouhou a pomalou proměnou knížecích Čech a údělné Moravy v Čechy královské a Moravu markrabskou.

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 21
ISBN 978-80-86488-00-4
Vydání první, Brno 2007
Počet stran 412
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411