bežně 135 Kč
ušetříte 27 Kč
108 Kč

Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283–1300

Robert Antonín

Kniha pojednává o zahraniční politice českého a polského krále Václava II. v klíčových letech 1283–1300. Právě tehdy Václav II. dospěl k jednomu ze svých expanzivních vrcholů – získal polskou korunu. Text se drží tří základních, navzájem provázaných myšlenkových linií. V první nově interpretuje obraz Václava II. v narativních pramenech, zejména Zbraslavské kronice. Ve druhé zachycuje vývoj vztahů českého panovníka vůči římskoněmeckým králům Rudolfu I. Habsburskému, Adolfu Nassavskému a Albrechtu I. Habsburskému, přičemž se snaží zodpovědět otázku, do jaké míry ovlivňovala Václavova politika jejich volbu a vládu. Ve třetí linii pak sleduje cestu Václava II. za polskou korunou (získal ji na sklonku roku 1300) a snaží se odhalit ideové opory přemyslovské expanze do zemí piastovského Polska a Slezska. Současně kniha popisuje systém správy zavedený Václavem na získaných územích.

Dostupnost Rozebráno
Edice Knižnice Matice moravské, sv. 26
ISBN 978-80-86488-63-9
Vydání první, Brno 2009
Počet stran 306
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411