bežně 145 Kč
ušetříte 29 Kč
116 Kč

Ad iustitiam et bonum commune

Proměny zemského práva v českých zemích ve středověku a raném novověku

Libor Jan, Dalibor Janiš, kolektiv

Tématem knihy je zemské právo, které představuje klíčový právní okruh rozhodujícím způsobem určující chod českého státu a jeho společnosti. Tvořilo nejen právní řád potřebný ke každodennímu chodu země, ale bylo i vnějším vyjádřením a současně zárukou její plné autonomie, především díky tomu, že jeho nositelem byla šlechta. Sloužilo pro spravedlnost a „obecné dobré“, což zdůrazňuje nejen titul této knihy, ale především řeč historických pramenů.

Dostupnost Rozebráno
Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 13
ISBN 978-80-86488-65-3
Vydání první, Brno 2010
Počet stran 300
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411