Z posledních publikací:

Jan Dvořák
Vztahy k vrchnosti a venkovskému zázemí na příkladu Svitav v 17. století
Tomáš Malý – Pavel Suchánek
Obrazy očistce. Studie o barokní imaginace
Tomáš Dvořák
Vnitřní odsun 1947-1953


druhé vydání
Jiří Malíř
Občanská společnost na Moravě

Připravujeme:
 

 
Aktuálně
Matice moravská
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika
e-mail: matice@phil.muni.cz

IČO: 60 55 39 87