Z posledních publikací:

Kolektiv autorů
Česko-lichtenštejnské vztahy v dějinách a v současnosti
Jiří Malíř
Občanská společnost na Moravě
Dalibor Janiš
Zemské soudnictví na Moravě
Tomáš Dvořák
Vnitřní odsun 1947-1953
Libor Jan a kol.
Morava v časech makraběte Jošta
Tomáš Parma
František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii
Zdeněk Šimeček
Počátky novinového zpravodajství
Denisa Nečasová
Buduj vlast - posílíš mír
Karl Borchart - Libor Jan
Die geistlichen Ritterorden im Mitteleuropa. Mittelalter

Katalog listin a listů k VII. dílu českého diplomatáře

CDB VII/5

Připravujeme:
 

 
Aktuálně
Matice moravská
Arna Nováka 1
602 00 Brno
Česká republika
e-mail: matice@phil.muni.cz

IČO: 60 55 39 87