... Novinka

PAMĚŤ ZEMĚ

Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století

  • Stanislav Bárta ...
běžně 385 Kč 308 Kč
... Novinka

NIŽŠÍ KLÉRUS NA MORAVĚ V 18. STOLETÍ MEZI STAVEM A PROFESÍ

Kariéry a sociálně-majetkové poměry kněží olomoucké diecéze v letech 1741–1783

  • Pavel Pumpr
běžně 390 Kč 312 Kč
... Novinka

PRO PANA PROFESORA LIBORA JANA

  • Bronislav Chocholáč ...
běžně 490 Kč 392 Kč

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411