140 Kč

ČASOPIS MATICE MORAVSKÉ 2/2023

STUDIE A ČLÁNKY

Bar, Přemysl: Neznámý pramen k husitskému poselstvu na Litvu v září 1421. Příspěvek ke genezi vlády Zikmunda Korybutoviče 
Stanovský, Jaroslav: Knihovna rodu Chorynských z Veselí nad Moravou a fenomén „aristokratické francouzštiny“ na Moravě 18. století 
Höbelt, Lothar: Die Wahlen in Mähren, die deutschen Parteien – und der Antisemitismus 1905–1914 
Strašák, Adam: Religiozita a náboženské spory v hostinci
Viktořík, Michael: „Militarizace“ c. a k. justice během první světové války na příkladu střední Moravy

Podrobný obsah je k dispozici zde.

Edice Časopis Matice moravské 142, 2023
Vydání první
Počet stran 219
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411