Výbor a orgány

Výbor Matice moravské:

 • prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (předseda)
 • doc. PhDr. Bohumír Smutný, CSc. (místopředseda)
 • PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr. (jednatel)
 • Ing. Věra Kazdová
 • PhDr. Jan Břečka
 • doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.
 • prof. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
 • prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
 • PhDr. Karel Mlateček, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Pumpr, Ph.D.
 • doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
 • Mgr. David Valůšek
 • doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.

 

Revizní komise:

 • PhDr. Hana Jordánková (předsedkyně)
 • prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D.
 • PhDr. Jiří Vaněk

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411