bežně 210 Kč
ušetříte 42 Kč
168 Kč

Ad vitam et honorem Jaroslao Mezník

Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám

Tomáš Borovský, Libor Jan, Martin Wihoda

V tomto svazku přicházejí se svými příspěvky blahopřát významnému medievistovi Jaroslavu Mezníkovi jeho kolegové a žáci. Ve čtyřech tematických oddílech jsou zařazeny příspěvky dotýkající se pramenů a historikovy práce, problematiky státu a formování národa, období českých vládců z rodu Lucemburků a tematiky raného novověku.

Dostupnost Rozebráno
ISBN 80-86488-13-6
Vydání první, Brno 2003
Počet stran 800
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411