bežně 165 Kč
ušetříte 33 Kč
132 Kč

Bublinka ze života moravského

Paměti Matěje Mikšíčka

Memoáry, které kniha obsahuje, představují prvotřídní pramen k poznání myšlenkového pohybu české společnosti v druhé třetině 19. století. Není to souhrnný kronikářský obraz doby, ale spíše silně subjektivní výpověď jednotlivce, který je ochoten se s čtenářem podělit jen o jisté vybrané úseky a události vlastního života, v jehož rámci hrál divadlo, prodával knihy nebo bojoval na barikádách, agitoval a horlil za českou věc a jako takový byl sledován a vyšetřován policií. Nakonec tento moravský radikál, jehož vyhraněné české vlastenectví bylo doprovázeno silným protiněmeckým smýšlením, skončil jako poklidný železniční úředník. Matěj Mikšíček ve svých pamětech předkládá čtenáři jedinečné vidění osob a dějů v předivu vztahů a vazeb, které veřejnosti většinou zůstávají skryty. Kniha přináší i obsáhlou studii o osobnosti autora pamětí. 

Edice Prameny dějin moravských, sv. 13
ISBN 978-80-86488-46-2
Vydání první, Brno 2007
Počet stran 576
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411