120 Kč
Již máte v košíku

Časopis Matice moravské 1/2019

STUDIE A ČLÁNKY

Antonín, Robert: Mendikanti a české země za vlády posledních Přemyslovců

Orálková, Zuzana: Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1626–1695) a jeho korespondence s představiteli českých diecézí

Sobotka, Jaromír: Mýtus Karla Marxe v kontextu formování sociálnědemokratické identity a strategie

ROZHLEDY

Reprezentace selských vrstev v tradiční společnosti (Bronislav Chocholáč)

Jan, Libor: Reprezentace elitních vrstev selského stavu v pozdním středověku

Čechura, Jaroslav: Individualizace venkovského obyvatelstva v Čechách 17. století. Příklad Třeboňska

Drápala, Daniel: Sepulkrální objekt jako nositel paměti ve venkovském prostředí

Markel, Martin: Pečetě jihomoravských sedláků a vinařů. Případ unikátní reprezentace poddanských vrstev

Podrobný obsah je k dispozici zde.

Edice Časopis Matice moravské 138, 2019
Vydání první
Vazba brožovaná
Počet stran 238

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411