140 Kč
Již máte v košíku

Časopis Matice moravské 1/2020

Štěpánková, Andrea: Novokřtěnci, šlechta, panovník: vzájemné kontakty, role a strategie pohledem zemských pramenů předbělohorské

Hrdlička, Josef: Akrostichy v kancionálech Jakuba Kunvaldského z let 1572 a 1576 jako galerie moravských evangelických elit

Tinková, Daniela – Malý, Tomáš: Boj o posvěcenou půdu. Zacházení s těly sebevrahů v brněnské diecézi po dekriminalizaci sebevraždy (1850–1900)

Pokludová, Andrea: Hospodářský spolek pro severovýchodní Moravu: významný aktér v modernizačním procesu rolnictva Pobeskydí v letech 1862–1914

Marek, Pavel: K problematice tzv. Sawatijova rozkolu v pravoslavné církvi v meziválečném Československu

Krutílková, Hana: K politizaci moravského liberálního ženského hnutí v závěru 19. století na příkladu aktivit Elišky Machové

Máša, Pavel: „První krásný pomník, jenž postaven bude zvěčnělému vůdci od vděčného národa.“ Zakládání fondů a nadací jako prostředek uctění památky Františka Ladislava Riegra

Podrobný obsah je k dispozici zde.

Edice Časopis Matice moravské 139, 2020
Vydání první
Počet stran 274
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411