140 Kč

Časopis Matice moravské 1/2022

Luňáková, Ludmila: Doba, kdy sbory vyjíždějí do pole, aneb k úloze svátků a světců při válečném dění 
Nečada, Václav: Jihlavská farnost ve světle nejstarších listin 
Pálka, Adam: Nové poznatky k pozdně středověké reflexi basilejského koncilu nejen v českých zemích 
Steiner, Petr: Hrabě Hugo Kálnoky de Köröspatak (1844–1928). Život a osudy šlechtice na konci 19. století 
Moravec, Richard: Tělesná cvičení jako emancipační prostředek? Ženský tělocvik od Sokola k Dělnickým tělocvičným jednotám

Podrobný obsah je k dispozici zde.

Edice Časopis Matice moravské 141, 2022
Vydání první
Počet stran 224
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411