bežně 120 Kč
ušetříte 24 Kč
96 Kč
Již máte v košíku

Časopis Matice moravské 2/2018

STUDIE A ČLÁNKY

Slováková, Věra: Služba v městském a venkovském prostředí na Moravě ve druhé polovině 18. století

Pokludová, Andrea: Vesnický učitel na přelomu 19. a 20. století. Významný aktér modernizace venkovské společnosti

Richtrová, Eva: Volba opata benediktinského kláštera v Rajhradě na sklonku první republiky. Nová etapa vztahů mezi katolickou církví a československým státem?

Kovařík, David: Zanikání sídel na Moravě po roce 1945. Přehled stavu poznání, typologie a perspektivy výzkumu

DIALOG NAPŘÍČ ČASEM

Dialog napříč časem III (Zdeněk Beneš – Tomáš Borovský – Jan Dvořák)

Marek, Jaroslav: Proudy ve světové historiografii po druhé světové válce

Beneš, Zdeněk: Jaroslav Marek o soudobém dějepisectví poloviny 20. století

Podrobný obsah je k dispozici zde.

Edice Časopis Matice moravské, 137, 2018
Vydání první
Počet stran 219
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411