120 Kč

Časopis Matice moravské 2/2019

STUDIE A ČLÁNKY

Jan, Libor: Nástin vzniku a vývoje české a moravské šlechty (s důrazem na její počátky)

Randýsková, Tereza: Šlechtický chov koní v období raného novověku. Příklad moravské větve rodu Kouniců

Pumpr, Pavel: Proces vyřizování kněžských pozůstalostí v olomoucké (arci)diecézi v druhé polovině 18. století

Hanuš, Jiří: Dvojí smrt střední Evropy v pojetí českého myslitele Ria Preisnera

ROZHLEDY

Živý odkaz, živé vzpomínky. Kolokvium věnované Jaroslavu Mezníkovi (František Šmahel)

Borovský, Tomáš: Městská rada, patriciát a střety o moc v českých a moravských středověkých městech. Přínos Jaroslava Mezníka urbánnímu dějepisectví

Nodl, Martin: Středověká prosopografie. Jaroslav Mezník na svébytné cestě

Čapský, Martin: Obce versus městská rada. Příspěvky Jaroslava Mezníka ke studiu městských nepokojů pozdního středověku

Musílek, Martin: Jaroslav Mezník a „diskuse“ o krizi pozdněstředověké společnosti a počátcích husitské revoluce

Podrobný obsah je k dispozici zde.

Edice Časopis Matice moravské 138, 2019
Vydání první
Počet stran 218
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411