bežně 170 Kč
ušetříte 34 Kč
136 Kč

Daniel Sloboda. Dokumenty IV.

Korespondence Daniela Slobody s Jozefem Miloslavem Hurbanem

Zdeněk Fišer

Další svazek ediční řady věnované osobnosti Daniela Slobody (1809–1888), evangelického faráře ve východomoravské Rusavě. Jde o edici vzájemné korespondence mezi Slobodou a jeho švagrem Jozefem Miloslavem Hurbanem (1817–1888), čelným představitelem slovenského národního života 19. století, spisovatelem, novinářem, politikem a rovněž evangelickým knězem. Editováno je celkem 164 dopisů, datovaných do let 1844–1887, které toto období velmi dobře reflektují – naděje před rokem 1848 a následné revoluční události, Bachův absolutismus padesátých let a poté opětné naděje spojené s obnovením ústavnosti v monarchii. Vedle korespondence jsou do publikace zařazeny Slobodovy příspěvky do dobového moravského tisku a další materiály přibližující oba protagonisty.

Edice Prameny dějin moravských, sv. 18
ISBN 978-80-86488-62-2
Vydání první, Brno 2009
Počet stran 640
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411