Daniel Sloboda. Dokumenty VIII.

Varia

Zdeněk Fišer

Závěrečný svazek ediční řady přináší další dokumenty k poznání života a díla evangelického faráře Daniela Slobody (1809–1888). Kniha obsahuje deníky přijaté a odeslané korespondence, Slobodovo básnické dílo, jeho záznamy slovenských a moravských písní, vybrané části Slobodovy úřední korespondence, další soubor Slobodových kázání a jiných materiálů vzešlých z jeho pastorační činnosti. Připojeny jsou též dodatky k předchozím svazkům, zejména korespondence.

Dostupnost Rozebráno
Edice Prameny dějin moravských, sv. 23
ISBN 978-80-86488-99-8
Vydání první, Brno 2013
Počet stran 800
Vazba vázaná; distribuuje Moravské zemské muzeum

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411