bežně 210 Kč
ušetříte 42 Kč
168 Kč

Die geistlichen Ritterorden im Mitteleuropa

Mittelalter

Karl Borchart, Libor Jan

Vznik a působení rytířských duchovních řádů je úzce spojeno s křížovými výpravami, které představují významný fenomén epochy středověku. Struktury těchto korporací, jež v sobě spojovaly středověký ideál rytíře s neméně dobovým ideálem Božího služebníka, řeholníka, se nacházely také ve střední Evropě, tj. ve středověké Římské říši, kam náležely i české země, byť jejich postavení bylo značně volné, a v monarchiích s Říší sousedících, jako byly Uhry a Polsko. Předkládaná kniha se snaží přiblížit právě organizační struktury tří velkých rytířských řádů, tj. templářů, johanitů a německých rytířů, na tomto území, formy jejich administrativy i prvky hospodářské a kulturní. Rytířské duchovní řády jsou představeny jako významná sdružení, jejichž činnost byla úzce provázána se světem tehdejších společenských elit, tj. šlechty a bohatého měšťanstva, a byla také zásadním způsobem podporována panovníky příslušných zemí.

Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 20
ISBN 978-80-86488-84-4
Vydání první, Brno 2011
Počet stran 364
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411