František Skopalík

Život a dílo v dokumentech III. Výběr z korespondence

Zdeněk Fišer

Publikace je uzavřením projektu mapování života a díla Františka Skopalíka (1822–1891), významné osobnosti selského stavu na Moravě v druhé polovině 19. století, zemského a říšského poslance, původce proslulého scelení pozemků v rodné obci Záhlinice, prvního v habsburské monarchii. Dosud vyšly v rámci Matice moravské a za součinnosti Moravského zemského muzea dva svazky této edice (2011, 2015). Třetí, závěrečný svazek je obsáhlým výběrem ze Skopalíkovy dochované, zejména přijaté korespondence. Ta odráží jeho vztahy s osobnostmi z nejrůznějšího prostředí, politického, sociálního, duchovního a kulturního. Editována je rodinná korespondence, dopisy zemských a říšských poslanců, listy k zemědělské problematice, žádosti pisatelů o přímluvu v různých záležitostech, ukázky ze Skopalíkovy úřední korespondence z pozice starosty obce atd. Některé listy poukazují také na jeho zájmy historické a dotýkají se i vzniku některých Skopalíkových prací, především dodnes pozoruhodného spisu Památky obce Záhlinic. Zvláště cenné jsou některé soubory dopisů přibližující zákulisí regionální politiky při Skopalíkově kandidatuře na zemského poslance v letech 1873, 1879 a 1885 nebo politické pletichy kolem jeho kandidatury na poslance říšského. Kniha dokládá Skopalíkovy vztahy a vazby přibližně k 250 osobám z celé Moravy.

Edice Prameny dějin moravských sv. 25
ISBN 978-80-87709-18-4
Vydání první, Brno 2017
Počet stran 1100

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411