bežně 165 Kč
ušetříte 33 Kč
132 Kč

Josef Šusta a František Hrubý ve vzájemné korespondenci

Tomáš Borovský, Jiří Lach

Josef Šusta a František Hrubý náleží k nejvýznamnějším českým historikům. Rozsáhlá úvodní studie sleduje všechny významné milníky jejich osobního, akademického a veřejného života. Vlastní edice přináší svébytnou sbírku korespondence mezi oběma dějepisci, která pokrývá více než 20 let a přibližuje osobní, vědeckou a organizační situaci v českém dějepisectví od počátku první republiky do období druhé světové války.

Edice Prameny dějin moravských, sv. 12
ISBN 80-86488-30-6
Vydání první, Brno 2006
Počet stran 288
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411