bežně 155 Kč
ušetříte 31 Kč
124 Kč

JUDr. Václav Kounic a jeho doba

Jiří Malíř, Martin Rája

Životní osudy hraběte JUDr. Václava Kounice (1848–1913) se autorům této publikace staly východiskem pro hlubší reflexi změn, kterými procházela šlechta jako privilegovaná a exkluzivní společenská vrstva na sklonku habsburské monarchie. Čtenář se tak může důvěrněji seznámit nejen s tím, jak Václav Kounic jako jeden z mála příslušníků rodové aristokracie dal před exkluzivitou života v uzavřené privilegované vrstvě, z níž vzešel, přednost včlenění do občanské společnosti. Jeho dvě manželství s dívkami nešlechtického původu, mecenášství ve prospěch českého školství a českých umělců a angažovanost v radikálním křídle mladočeské strany jsou toho nejviditelnějším dokladem. Vedle osobnosti Václava Kounice, jeho rodiny a jeho veřejné činnosti i vztahu k některým jedincům uměleckého světa, v němž se též pohyboval, je pak druhá část knihy věnována působení příslušníků šlechtického stavu v politice, hospodářství, veřejném životě a kultuře, s cílem přispět ke zkoumání možností a limitů reakcí a adaptace šlechty na modernizační změny v monarchii. V souvislosti s darem Kounicova brněnského paláce českým studentům jsou do další části knihy zařazeny též kapitoly, které přibližují předpoklady vzniku vysokého školství a vůbec vzdělávání na Moravě a také poměry a život studentů v uvedeném období. Aspirací předkládané publikace tak není jen přiblížit jedinečný životní příběh, ale na jeho pozadí hlouběji analyzovat postoje a postavení šlechty konfrontované s důsledky demokratizace, nacionalizace a sociální radikalizace tehdejší společnosti.

Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 12
ISBN 978-80-86488-61-5
Vydání první, Brno 2009
Počet stran 360
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411