bežně 75 Kč
ušetříte 15 Kč
60 Kč

Lichtenštejnové, Lichtenštejnsko a Československo ve 20. století

Tomáš Knoz, Peter Geiger

V předkládaném svazku jsou obsaženy výsledky výzkumu složitých vzájemných vztahů Československa a Lichtenštejnska ve 20. století, jež se prakticky dotýkají i součas­nosti a jež v sobě odrážejí veškeré dějinné zvraty a přelomy naší doby. První světová válka, rozpad rakouského soustátí a konec jeho monarchické vlády přinesly jako jeden z následků pozemkovou reformu v nově vytvo­řené Československé republice, jež znamenala ztrátu více než poloviny dosavadního pozemkového majetku lichtenštejnského knížecího rodu. Publikace se zabývá též problematikou komplikovaného navazování diplomatických vztahů mezi Knížectvím Lichtenštejnsko a Československem a majetkoprávními vztahy v pohnutých dobách druhé světové války, po jejím skončení i po nástupu komunismu v Československu.

Edice Časopis Matice moravské 132, 2013, supplementum 6
ISBN 978-80-87709-04-7
Vydání první, Brno 2013
Počet stran 242
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411