bežně 200 Kč
ušetříte 40 Kč
160 Kč

Morava v národním a politickém ruchu 19. století

Jan Janák

Předkládaná kniha vznikla při příležitosti životního jubilea autora, a to se snahou přiblížit některé výsledky jeho výzkumné činnosti z oblasti národního, politického a sociálního vývoje Moravy v 19. století. Přináší soubor jeho starších studií, jež původně vyšly v různých periodikách a sbornících, a nejsou proto snadno dostupné. Jde přitom o práce ve své době objevné a svou materií a závěry dodnes přínosné. Na rozdíl od jeho studií z oblasti hospodářských a sociálních dějin i dějin správy, které se dočkaly knižního vydání (viz například Příčiny vzniku předlitavské sociální správy, Dějiny správy v českých zemích do roku 1945 nebo Hospodářský rozmach Moravy 1740–1918), většina zde zveřejněných příspěvků nevyústila v samostatnou monografii. 

Dostupnost Rozebráno
ISBN 978-80-86488-03-5
Vydání první, Brno 2007
Počet stran 524
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411