bežně 340 Kč
ušetříte 68 Kč
272 Kč

Nechtěné budování státu

Politika, válka a finance na Moravě ve druhé polovině 17. století

Jiří David

Co se stalo s kdysi sebevědomým zemským stavovstvím v čase po skončení třicetileté války? Na jakých základech stálo ve druhé polovině 17. století praktické fungování správního aparátu? Jak se do poměrů dílčích dědičných zemí promítaly války vedené habsburskou monarchií na vzdálených evropských bojištích a jaký vliv měly na domácí poměry místní společenské elity? Na tyto a mnohé další otázky se snaží nalézt odpovědi autor této knihy. Činí tak primárně prostřednictvím analýzy bernictví, neboť právě placení daní plynoucích dominantně na krytí vojenských výdajů, stejně jako návazná péče o četné regimenty císařské armády zaměstnávaly domácí politickou reprezentaci ze všeho nejvíce. Nutnost čelit do té doby nepoznaným finančním a materiálním nárokům vedla zemské politické představitele sdružené do stavovských korporací k tomu, aby se pokoušeli (byť velmi neochotně a teprve pod tlakem tragických událostí) posunout moravskou společnost na vyšší organizační úroveň a přispívali tak k tvorbě společenských struktur, které jsme dnes zvyklí nazývat státem. Kniha navazuje na obdobně pojaté současné výzkumy rakouských zemí a je chápána jako příspěvek do širší diskuse o vnitropolitické povaze habsburské monarchie v 17. a 18. století.

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 46
ISBN 978-80-87709-21-4
Vydání první, Brno 2018
Počet stran 340
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411