bežně 148 Kč
ušetříte 29 Kč
119 Kč

Nový Mars Moravicus

aneb Sborník příspěvků, které věnovali prof. Dr. Josefu Válkovi jeho přátelé a žáci k sedmdesátinám

Bronislav Chocholáč, Libor Jan, Tomáš Knoz

Rozsáhlý sborník na počest profesora Josefa Války obsahuje vedle řady odborných článků také báseň, notový záznam a osobní vyprávění z pera řady jeho přátel z oblasti vědy a kultury. 

Dostupnost Rozebráno
ISBN 80-902304-6-6
Vydání první, Brno 1999
Počet stran 608
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411