bežně 195 Kč
ušetříte 39 Kč
156 Kč

Obrazy očistce

Studie o barokní imaginaci

Tomáš Malý, Pavel Suchánek

Kniha historika Tomáše Malého a historika umění Pavla Suchánka nabízí zamyšlení nad barokním uměním, které se tematicky váže k otázce očistce. Text je založený na analýze zhruba 70 objektů (oltářních i samostatných obrazů, soch a kaplí) pocházejících z území Čech, Moravy a Slezska mezi lety 1640–1800. V české historiografii jde o první počin tohoto charakteru, neboť informace o zde prezentovaných uměleckých dílech byly doposud publikovány jen roztříštěně, neúplně a často nepřesně v rámci uměleckohistorických soupisů, řada památek nebyla dosud zmíněna vůbec. Autoři svůj text opřeli také o analýzu dobové literatury, která umožňuje podívat se na dané umění z poněkud jiných úhlů pohledu, než jaké jsou obvyklé u klasických ikonografických studií. Jednotlivé kapitoly se dotýkají celkového významu raněnovověké koncepce očistce (v teologii i náboženské praxi), základní typologie ikonografie očistce a jejího zapojení do regionálního kontextu, významu znaků a symbolů na obrazech, vztahu obrazu a textu i reakcí na obrazy ze strany barokního diváka. Autorům šlo v první řadě o imaginaci, tedy o to, jak barokní lidé vnímali ona umělecká díla v kontextu tehdejší zbožnosti, technik meditace, ale i postojů k obrazům či teorie optiky. V souhrnu jde o důsledně mezioborové pojednání doposud prakticky nezpracované problematiky.

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 40
ISBN 978-80-87709-02-3
Vydání první, Brno 2013
Počet stran 388
Vazba vázaná
Příloha 40 s. barevné přílohy

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411