bežně 240 Kč
ušetříte 48 Kč
192 Kč

Osobnosti moravských dějin I

Libor Jan, Zdeněk Drahoš, Demeter Malaťák, Pavel Pumpr

Historikové a badatelé z příbuzných oborů přinášejí v této knize portréty 31 osobnosti, které se buď na Moravě narodily a dosáhly mimořádného věhlasu, nebo naopak pocházely odjinud, ale významně se zapsaly do dějin země. Za příklad velkých Moravanů, kteří ale značnou část svého plodného života strávili v Čechách nebo vůbec v zahraničí, slouží Jan Amos Komenský, František Palacký nebo Tomáš Garrigue Masaryk. Z ciziny naopak přišli a své osudy se zemí spjali arcibiskup Metoděj, Jindřich Zdík, Bruno ze Schaumburka, Jan Železný, František z Ditrichštejna, Alois Vojtěch Šembera či Adolf Stránský. Prostřednictvím osudů těchto osobností se otevírají slavné i stinné stránky historie země a přiblíženy jsou také slasti i útrapy prostého lidu. Každý z medailonů napsal jeden autor a vtělil do něj kromě moderních historických poznatků také kus svého vnímání světa i vztahu k moravské zemi.

Dostupnost Rozebráno
ISBN 80-86488-38-1
Vydání první, Brno 2006
Počet stran 518
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411