bežně 270 Kč
ušetříte 54 Kč
216 Kč

Pamětní kniha města Brna z let 1343–1376 (1379)

Miroslav Flodr

Edice cenného pramene k dějinám města Brna, Moravy i celého středoevropského prostoru. Latinské zápisy městské pamětní knihy poskytují cenný materiál pro výzkum hospodářských, sociálních a církevních dějin i pro komparaci s obdobnými prameny v jiných evropských městech. Brnu se tak dostává další významné edice, která se přiřadí k Mendlovým knihám počtů a Flodrově Právní knize písaře Jana. Orientaci usnadňuje podrobný jmenný a věcný rejstřík.  

Edice Prameny dějin moravských, sv. 08
ISBN 80-86488-19-5
Vydání první, Brno 2005
Počet stran 950
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411