bežně 145 Kč
ušetříte 29 Kč
116 Kč

Peníze nervem společnosti

K finančním poměrům na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století

Tomáš Borovský, Bronislav Chocholáč, Pavel Pumpr

Kolektivní monografie je věnována úloze a roli peněz v jednotlivých vrstvách společnosti na Moravě s přihlédnutím k vývoji v sousedních zemích na konci středověku a v raném novověku až do vypuknutí třicetileté války. Autory knihy jsou domácí a zahraniční badatelé, kteří se snaží oslovit čtenáře z řad širší veřejnosti a přiblížit jim dosavadní úroveň výzkumů finančních poměrů panovníků, olomouckých biskupů, vyšší a nižší šlechty, královských měst, farářů a venkovského poddanského obyvatelstva na Moravě od poloviny 14. do počátku 17. století. Usilují v duchu současných badatelských trendů a možností o proniknutí k realitě peněz, jejich získávání a rozdělování, k jejich funkci jak ve společnosti, tak v mikrosvětech, jako jsou dům, usedlost, farnost, i ve větších útvarech, jakými jsou město, panství a země. 

Dostupnost Rozebráno
Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 05
ISBN 978-80-86488-42-4
Vydání první, Brno 2007
Počet stran 424
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411