bežně 195 Kč
ušetříte 39 Kč
156 Kč

Počátky novinového zpravodajství

(Do devadesátých let 18. století)

Zdeněk Šimeček

Publikace se zabývá strukturou médií, organizací novinového zpravodajství a jeho funkcí ve společnosti. Psané a tištěné noviny, pravidelně rozšiřované v českých zemích, byly součástí zpravodajského systému, který měl celoevropský charakter. Tyto souvislosti jsou sledovány ve sféře produkce i recepce. Proces šíření novinového zpravodajství a vznik pravidelně vydávaných týdenních novin byl v Čechách vázán na Prahu, kam zprávy, na něž se vázaly informace došlé z dalších míst, přicházely z Augšpurku, Vídně a Vratislavi. Opomenut není ani pozvolnější vývoj novinářství v moravském a slezském prostředí.

Edice Knižnice Matice moravské, sv. 35
ISBN 978-80-86488-81-3
Vydání první, Brno 2011
Počet stran 404
Vazba vázaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411