bežně 245 Kč
ušetříte 49 Kč
196 Kč

Pocta králi

K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II.

Libor Jan, Jiří Kacetl, kolektiv

Publikace přináší nové pohledy na některé momenty života a snažení českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Zabývá se jeho vládou v zemích babenberského dědictví, vlivem olomouckého biskupa Bruna na královu politiku či celkovým vyzněním politických koncepcí českého panovníka ve středoevropských souřadnicích. Zvláštní pozornost je věnována roli některých moravských šlechticů v králových službách, dobovým zprávám o Přemyslově smrti či anatomickým svědectvím o jeho zabití. Obsáhle jsou zmíněny také archeologické doklady jeho vlády na Moravě a ve Slezsku.

Dostupnost Rozebráno
ISBN 978-80-86488-67-7
Vydání první, Brno 2010
Počet stran 264
Vazba brožovaná

Časopis Matice moravské, Knižnice Matice moravské, Prameny dějin moravských, Disputationes Moravicae.

Matice moravská, Arne Nováka 1, 602 00 Brno, Česká republika

matice@phil.muni.cz

(+420) 549 49 3552, (+420) 549 49 7411